Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Ustani za žene čiji se glas više ne čuje

14. avgusta 2019.

USTANI ZA ŽENE ČIJI SE GLAS VIŠE NE ČUJE – KA EFIKASNIJEM UTVRĐIVANJU BEZBEDNOSNIH RIZIKA U CILJU SPREČAVANJA FEMICIDA

Ovaj projekat nastao je na inicijativu Autonomnog ženskog centra, koji je bio glavna koordinirajuća organizacija dok je Udruženje žena Peščanik bilo partner na projektu. Najširi cilj projekta je unapređenje osnovnog ljudskog prava žena na život i prevencija femicida identifikovanjem rizika i efikasnijom zaštitom žena od rodno zasnovanog nasilja. Implementaciju projakta podržala je Delegacija Evropske unije u Srbiji, a realizacija je trajala od aprila 2016. do maja 2018. godine. Ciljne grupe projekta bili su predstavnici/e uprave i institucija, ženske grupe  specijalizovane za podršku ženama u situaciji nasilja u porodici, korisnice usluga ženskih grupa, odnosno žene koje trpe ili su preživele nasilje, medijski profesionalci/ke zaposleni/e u nacionalnim i lokalnim medijima, kao i najšira javnost. U okviru projekta zagovarano je da 18. maj bude proglašen nacionalnim Danom sećanja na žene žrtve nasilja u porodici, što je Vlada Srbije i učinila, 2017. godine a 2018. je ovaj dan po prvi put obeležen u mnogim gradovima Srbije, pre svega od strane ženskih grupa. Projekat je obuhvatio rad sa više od 100 žena, korisnica SOS podrške u desetak gradova na jačanju njihovih resursa za prevazilaženje situacije nasilja u kojoj se nalaze i izradu individualnih planova zaštite. U okviru projekta održane su i dve međunarodne konferencije o problemu nasilja prema ženama sa gošćama iz bivše Jugoslavije, Bugarske, Turske i Italije.

Osim pomenutih, realizovane su i druge aktivnosti, naprimer set edukacija za predstavnike i predstavnice lokalnih uprava i institucija o zaštiti žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima, kao i seminari za medijske kuće o izveštavanju o nasilju prema ženama, na kojima je učestvovalo blizu 100 predstavnika/ca medijskih kuća. Jedan od medijskih seminara bio je realizovan i za 30 studentkinja i studenata Filozofskog fakulteta u Nišu, Odeljenja za komunikologiju i novinarstvo. Prilikom realizacije pomenutih seminara ostvarena je saradnja sa Nezavisnim Udruženjem novinara i novinarki Srbije, Nezavisnim društvom novinara i novinarki Vojvodine, Savetom za štampu, Lokalnom asocijacijom nezavisnih elektronskih i štampanih medija – Lokal pres i ženskim grupama SOS Ženski centar Novi sad, Žene za mir Leskovac, Udruženje Roma Novi Bečej, SOS telefon Vranje.

Scroll