Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Pregled aktivnosti za 2017.

20. avgusta 2019.

OSNOVNE INFORMACIJE

Ko smo mi i šta hoćemo?

Udruženje žena Peščanik, 2000. je feministička, nevladina organizacija, sa sedištem u Kruševcu, koja se bavi osnaživanjem žena i zagovaranjem za unapređenje njihovog položaja.

 • Organizujemo edukacije i informisanje, podstičemo samoorganizovanje i aktivnosti žena protiv diskriminacije a za bolju zaštitu njihovih prava, za ravnopravnost, za mir.
 • Protestvujemo, zahtevamo, predlažemo i preporučujemo promene.
 • Ukazujemo na, i zalažemo se za iskorenjivanje stereotipa i za eliminisanje nasilja prema ženama i devojčicama.
 • Želimo veću zastupljenost žena na mestima odlučivanja.
 • Želimo promenu medijske slike žene.
 • Hoćemo poštovanje prava žena.
 • Veću brigu društva o zdravlju žena.
 • Bolje uslove za rad žena, jednake plate sa muškarcima, jednake mogućnosti za usavršavanje.
 • Hoćemo poštovanje zakona i odgovornu državu.

Teritorija na kojoj delujemo

UŽ Peščanik deluje na teritoriji Rasinskog okruga i na regionalnom i nacionalnom nivou.

Struktura organizacije

Projektni tim organizacije čine: Maja Konstantinović, Slavica Stanojlović Urošević i Snežana Jakovljević. Na SOS telefonu organizacije radi 10 volonterki. Imamo skupštinu, upravni odbor, zakonsku zastupnicu, dve autorizovane potpisnice.

Članstvo u mrežama

Mreža Žene protiv nasilja; Mreža Žene u crnom; Mreža žena Rasinskog okruga za ženska prava

Kontakt

Telefon / faks +381 37 443 661
sandglass.ngo@gmail.com

PROGRAMI UDRUŽENJA ŽENA PEŠČANIK

Program javnog zagovaranja

Od osnivanja, UŽ Peščanik zagovara unapređenje položaja žena organizujući aktivnosti usmerene na donosioce odluka, stručnjakinje i stručnjake, ali i najširu javnost. U cilju jačanja uticaja žena na javne politike inicirale smo i osnivačice smo Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava koja okuplja neformalne grupe žena, iz Varvarina i Trstenika i 5 zvanično registrovanih organizacija iz 4 grada: Kaliopa, Brus, Una, Ćićevac, Ž kao žena i kao Župa, Aleksandrovac, Romani cikna i Udruženje žena Peščanik, Kruševac. Tokom 2017. sačinile smo Mapu ženskih prava u okrugu, koja nam omogućava da pratimo promene u lokalnim zajednicama u korist smanjenja diskriminacije prema ženama, unapređenja njihovog položaja i kvaliteta svakodnevnog života.

Program podrške ženama koje su preživele nasilje u porodici

SOS telefon za podršku ženama koje su preživele nasilje u porodici osnovale smo februara 2009. Pružamo emocionalnu, informativnu i pravnu podršku. Sarađujemo sa sličnim servisima u okviru Mreže Žene protiv nasilja[1], kao i sa SOS info centrima u organizacijama Ž kao žena i kao Župa u Aleksandrovcu i Romani cikna u Kruševcu.

Broj SOS telefona Udruženja žena Peščanik: 066 006606

Radno vreme: Od 10 do 14 h tokom radnih dana, a subotom od 11 do 14 h.

Program izgradnje mira i mirovna politika

UŽ Peščanik je članica Mreže Žene u crnom i učestvuje u aktivnostima na zagovaranju mira, suočavanja sa prošloću i primene tranzicione pravde. Svake godine lokalnim upravama i javnosti u Rasinskom okrugu podnosimo inicijativu za proglašenje 24 maja Danom sećanja na građanske proteste protiv mobilizacije i slanja muškaraca u rat na Kosovu 1999. U avgustu 2017. počele smo realizaciju projekta sa Organizacijom žena Kosovske Mitrovice za ljudska prava u cilju povećanja informisanosti i učešća žena u procesima Evropskih integracija i pregovaranja između Beograda i Prištine.

Program podizanja svesti i smanjenja rodnih stereotipa

Podizanje svesti javnosti o važnosti rodne ravnopravnosti i rad na smanjenju rodnih stereotipa, jedan je od najvažnijih programa rada udruženja. Organizovale smo različite kampanje za zaštitu prava žena, npr UmreŽene Čarapanke, Dosta sam crtala! Primeni zakon! i učestvovale u kampanja drugih organizacija, npr Autonomnog ženskog centra – Potpisujem. Održavamo ulične akcije i druge javne događaje tokom kojih razgovaramo sa građankama i građanima i delimo informativni materijal o ženskim pravima. Redovno informišemo i pozivamo medije da informišu javnost o našem radu i ženskim pravima. Distribuiramo informacije putem facebooka i zvaničnog sajta organizacije.

FINANSIRANJE ORGANIZACIJE I PROJEKTI REALIZOVANI TOKOM 2017.

Peščanik je neprofitna, nevladina organizacija koja se finansira putem projekata i donacija.

Ženski informativno edukativni centar, Fondacija Trag (Juni 2015 – Maj 2018)

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacije i aktivizma u Rasinskom okrugu za javno zagovaranje i podršku ženama koje su preživele nasilje u porodici.

Aktivnosti: Umrežavanje ženskih grupa, edukacija aktivistkinja, rad SOS telefona, prevencija nasilja prema ženama.

Vrednost projekta u 2017: 30 000 dolara

Ustani za one čiji se glas više ne čuje – Ka efikasnijem utvrđivanju sigurnosnih rizika u cilju sprečavanja femicida[2] – Evropska unija (April 2016 – April 2018)

Cilj projekta: Doprinos ostvarivanju prava žena na život i prevencija femicida putem identifikacije sigurnosnih rizika i efikasnijeg postupanja u zaštiti od rodno zasnovanog nasilja.

Aktivnosti: Identifikovanje situacija i ponašanja nasilnika, koja su posebno rizične za žene,

zagovaranje za efikasnije reagovanje institucija na ekstremno nasilje ili pretnju ekstremnim nasiljem prema ženama, osnaživanje žena koje su preživele nasilje.

Vrednost projekta u 2017: Oko 35 000 evra

Žene Rasinskog okruga za život bez nasilja – Fondacija Kvinna till Kvinna (Septembar 2016 Decembar 2017)

Cilj projekta je da doprinese unapređenju zaštite od nasilja prema ženama u Rasinskom okrugu

Aktivnosti: zagovaranje za efikasnije javne politike na lokalnom nivou protiv nasilja prema ženama, pravna podrška za žene koje su preživele nasilje u porodici, grupe samopomoći, razmena informacija sa drugim ženskim grupama.

Vrednost projekta u 2017: oko 50 000, 00 evra

Informiši, podrži, osnaži!, UNDP (Juni – Novembar 2017)

Cilj projekta je doprinos unapređenju podrške ženama koje su preživele nasilje u porodici.

Aktivnosti: Podizanje kapaciteta ženskih grupa za rad sa ženama koje su preživele muško nasilje u porodici, informisanje građanki i građana o problemu nasilja prema ženama.

Vrednost projekta: 5 000, 00 dolara

Pregovori BeogradPriština iz ženske perspektive, Fondacija Kvinna till Kvinna (Avgust 2017 – Mart 2018)

Cilj: Doprinos većem učešću žena u procesima izgradnje mira na Balkanu

Aktivnosti: Edukacija o procesima Evropskih integracija, javne diskusije o pregovorima Beograda i Prištine i izrada preporuka za pregovaračke timove

Vrednost projekta u 2017: Oko 6 500, 00 evra

HRONOLOŠKI PREGLED POJEDINAČNIH AKTIVNOSTI TOKOM 2017.

JANUAR

 • 19/01 Sastanak sa ženama u opštini Aleksandrovac, aktivnim u javnom i političkom životu. Ispitivanje stavova o bezbednosnim rizicima za žene.
 • 25/01 Sastanak sa ženama u Kruševcu, aktivnim u javnom i političkom životu. Ispitivanje stavova o bezbednosnim rizicima za žene.

FEBRUAR

 • 17-18/02 Prvi trening za osnivanje i rad grupa samopomoći za konsultantkinje i korisnice usluga SOS telefona. Trenerice Dragana Vujinović i Ana Brkić, Autonomni ženski centar.
 • 20/02 Sastanak sa Biljanom Branković, nezavisnom ekspertkinjom za problem nasilja prema ženama u vezi sa evaluacijom projekta “Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja”
 • 22-24/02 Učešće predstavnica UŽ Peščanik na seminaru o javnom zagovaranju za implementaciju zakona o suzbijanju nasilja u porodici, Autonomni ženski centar, Beograd
 • 22-25/02 Učešće predstavnica organizacije na regionalnom treningu o javnom zagovaranju u organizaciji Trag Fondacije, Zlatar
 • 26/02/2017 Sastanak sa predsednikom opštine Aleksandrovac, Jugoslavom Stajkovcem. Razgovarano o formiranju Saveta za bezbednost, potpisivanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti. Sastanku prisustvovala i savetnica Jasmina Mijajlović.
 • 28/02/2017 Sastanak sa gradonačelnikom Kruševca Dragijem Nestorovićem, većnikom Goran Jankovićem, pomoćnicom za društvene delatnosti Jelenom Milanović, odbornicom Ljiljanom Đaković i predsednicom Saveta za rodnu ravnopravnost Mirelom Radić. Tema sastanka: osnivanje Saveta za bezbednost, rad Saveta za rodnu ravnopravnost, imenovanje osobe za kontakt sa nevladinim organizacijama, kvota za manje zastupljeni pol u Gradskom veću.

MART

 • 01/03 Sastanak sa predstavnicima/cama Levog Samita; Dogovor o realizaciji sastanka i tribine o prekarnom radu i položaju radnika i radnica uopšte.
 • 05-08/03 Učešće na međunarodnoj konferenciji “Femicid ubistvo žena – sramota zločinca, države i društva”, Beograd. Konferenciju otvorile predstavnice organizatorki, Autonomnog ženskog centra i Udruženja žena Peščanik, Bobana Macanović i Snežana Jakovljević.
 • 08/03 Ulična akcija obeležavanje 8. marta, Dana žena
 • 08/03 Učešće na osmomartovskom maršu u Beogradu
 • 09/03 Sastanak sa predstavnicama Kvinne till Kvinne i Švedske razvojne agencije u Srbiji, razgovor o situaciji u Srbiji i važnosti podrške ženskim organizacijama.
 • 11/03 Završni sastanak partnerki na projektu koji podržava Misija OEBS-a u Srbiji
 • 14/03 Tribina Levog samita Srbije u Kruševcu. Predstavnica UŽ Peščanik govorila na tribini.
 • 16-19/03 Organizovanje radnog sastanka za 32 aktivistkinje i konsultantkinje iz više od 20 specijalizovanih servisa za žene sa iskustvom nasilja u porodici, Vrnjačka banja. Teme: Licenciranje SOS telefona, Danijela Pešić, AŽC, Uloga NVO u zaštiti od nasilja, Biljana Stepanov, CPŽ Kikinda, Trauma informisani pristup u radu sa ženama koje su preživele nasilja, Lepa Mladjenović, Žene u prostituciji, Milica Simić i Džodi Roj.
 • 21/03 Organizovanje okruglog stola o bezbednosti žena u opštini Aleksandrovac
 • Izrada plana javnog zagovaranja za kvote od 30% za manje zastupljeni pol u opštinskim većima
 • 29/03 Radionica za lokalne medije o implementaciji UN Rezolucije 1325. Učestvovalo 16 osoba.

APRIL

 • 6-08/04 Trening za lokalne medije, članice Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija, Lokalpres o izveštavanju o nasilju prema ženama, Vrnjačka Banja. Trenerice Ana Manojlović, RTS 1, Vedrana Lacmanović i Sanja Pavlović, AŽC, Nadežda Budimović, Grad, Mileva Malešić, TV Forum, Slavica Stanojlović Urošević, Maja Konstatinović I Snežana Jakovljević, Peščanik. 26 učesnika/ca.
 • 13/04 Obraćanje Zaštitniku građana da ispita postupanje insitucija u slučaju femicida u Bečeju i Molu kod Ade
 • 18-22/04 Učešće predstavnica UŽ Peščanik na drugom treningu o javnom zagovaranju u organizaciji Trag Fondacije, Bijeljina
 • 20/04 Trening o koordiniranoj akciji za zaštitu žena od nasilja za predstavnike/ce lokalnih uprava i institucija u Brusu i Aleksandrovcu. Trenerice Jeca Nedeljkov i Marija Baruh.
 • 22-23/04 Drugi modul treninga za osnivanje grupa samopomoći, trenerice Dragana Vujović i Ana Brkić.
 • 24-28/04 Predstavnica Peščanika učestvovala na sastanku aktivistkinja Balkana sa zvaničnicima / cama Evropske unije u Briselu, koji je organizovala Kvinna till Kvinna.

MAJ

 • 01-06/05 Studijsko putovanje predstavnice Peščanika u Švedsku, u organizaciji KTK. Tema – Nasilje prema ženama.
 • 08-09/05 Učešće na seminaru o pravima LGBT osoba, Beograd
 • 10/05 Poseta predstavnica OAK Fondacije organizaciji
 • 11-12/05 Rad na strateškom planu UŽ Peščanik za period 2017 – 2020
 • 12-14/05 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava
 • 18/05 Uputile smo inicijativu Gradu Kruševcu za proglašenje Dana sećanja na majske proteste.
 • 20/05 Ulična akcija sećanja na proteste protiv vojne mobilizacije muškaraca, 1999. u Kruševcu, Žene u crnom, svedokinje sa Ženskog suda iz bivše Jugoslavije, Mreža žena RO
 • 24/05 Radionica sa Ksenijom Perišić o postavljanju ličnih granica u cilju sprečavanja sagorevanja
 • 26-28/05 Nastavak rada na izradi strateškog plana organizacije
 • 29/05 Seminar koordinirane akcije za predstavnike /ce institucija u Varvarinu i Ćićevcu
 • 30/05 Učešće na sastanku u Beogradu u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj radi dogovora o implementaciji projekta „Bezbedna od nasilja – Informiši, Podrži, Osnaži!“

JUNI

 • 01-03/06 Seminar o izveštavanju o rodno zasnovanom nasilju za 16 novinara i novinarki iz Centralne Srbije, Vrnjačka Banja
 • 01-03/06 Učešće predstavnice organizacije na sastanku posvećenom strateškom planiranju Mreže Žene protiv nasilja
 • 07/06 Događaj prikupljanja sredstava za osnivanje fonda za žene žrtve nasilja u porodici, kafe Kruška, učestvovalo oko 100 osoba, uključujući i predstavnice TRAG Fondacije
 • 12-16/06 Učešće predstavnica organizacije na treningu o digitalnoj bezbednosti, Zlatibor
 • 28/06 Obraćanje Zaštitniku građana da ispita postupanje institucija u slučaju femicida u selu Bradarac kod Aleksinca
 • 30/06 Trening za 25 predstavnica/ka institucija iz Kruševca i Trstenika o nasilju prema ženama

JULI

 • 13/07 Prva radionica za grupe samopomoći
 • 14/07 Sastanak sa predsednikom opštine Ćićevac, Zlatanom Krkićem i njegovim zamenikom Zvezdanom Babićem, odbornicom Snežanom Marković, načelnicom odeljenja opštih poslova Marinom Lukić i predsednicom Saveta za rodnu ravnopravnost Ljubicom Avramović. Razmena informacija o stanju ženskih prava u opštini i okrugu.
 • 16-29/07 Razmena sa aktivistkinjama Hrvatske i Bosne i odmor na ostrvu Brač, u kući „Seka“
 • 18/07 Protest protiv femicida u Kruševcu

AVGUST

 • 04-06/08 Učešće na Festivalu ženskog prijateljstva u Tutinu, u organizaciji NVO Impuls
 • 11-13/08 Susret sa Organizacijom žena Mitrovice za ljudska prava u Kosovskoj Mitrovici
 • 26/08 Sastanak Mreže 1325, Vrnjačka Banja

SEPTEMBAR

 • 04/09 Radionica samopomoći za korisnice SOS usluga
 • 05/09 Radionica sa Ksenijom Perišić za aktivistkinje o komunikaciji i razrešavanju konflikta
 • 06/09 Sastanak sa zamenikom predsednika opštine Brus Aranđelom Stojkovićem i sekretarkom opštine Milicom Mihajlović. Razgovarale smo o položaju žena u opštini Brus.
 • 07/09 Učešće na strateškom planiranju Mreže žena Kosova, Priština, sa predstavnicom KTK
 • 07-11/09 Učešće na feminističkom festivalu Pičvajz u Sarajevu
 • 08-10/09 Trening o radu sa ženama koje su preživele nasilje u porodici za organizacije Una i Kaliopa i zainteresovane žene iz okruga
 • 08-12/09 Učešće na konferenciji u organizaciji Fondacije Trag u Sarajevu
 • 14-16/09 Učešće na prezentaciji rezultata istraživanja Trag Fondacije o ženskim mrežama, Beograd
 • 14-16/09 Redovni sastanak Mreže žena u crnom, Vrnjačka Banja, identiteti, aktivizam, izbeglička kriza, razmena informacija, planovi…
 • 18 – 22/09 Studijska poseta Beču sa fokusom na rodno zasnovano nasilje prema ženama u organizaciji Fondacije Kvinna till Kvinna, u okviru regionalnog programa: Jačanje ženskih prava, učešća i uticaja žena na Zapadnom Balkanu”, koji realizuje pomenuta Fondacija.
 • 19-20/09 Na poziv organizacije “Ruka ruci” održale smo trening o radu sa ženama koje su preživele nasilje za ženske grupe na Kosovu u Štrpcu.
 • 20/09 Intervju za Trag Fondaciju o umrežavanju
 • 21/09 Ulična akcija obeležavanja Svetskog dana mira u Kruševcu
 • 22/09 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS podrške
 • 26/09 Radionica sa Ksenijom Perišić za aktivistkinje o unutrašnjim zastojima
 • 27/09 Radionica o nasilju prema ženama za 27 žena u selu u Razbojna, opština Brus
 • 28/09 Radionica o nasilju prema ženama za 18 žena u Pojatu, opština Ćićevac
 • 29/09 Radionica o nasilju prema ženama za 22 žene u Odžacima, opština Trstenik
 • 29/09 Radionica grupe samopomoći za korisnice usluga SOS telefona
 • 30/09 Radionica o nasilju prema ženama za 17 žena u Ćićevcu

OKTOBAR

 • 01-06 Studijski boravak dve predstavnice organizacije u Švedskoj; tema digitalno nasilje
 • 01-04 Studijski boravak predstavnice organizacije u Švedskoj; angažovanje muškaraca za rodnu ravnopravnost
 • 06-13/10 Učešće na treningu za mlade žene o asertivnoj komunikaciji u Grockoj
 • 13-15 Seminar u Kosovskoj Mitrovici, u organizaciji Udruženja žena Mitrovice za ljudska prava i susret sa Editom Tahiri, bivšom šefocom pregovaračkog tima Kosova
 • 20-22 Supervizijska radionica sa Snježanom Mrše za konsultantkinje na SOS telefonu
 • 25/10 Seminar o izradi propisa na lokalnom nivou
 • 30/10-03/11 Učešće dve predstavnice organizacije na WAVE Konferenciji, Budimpešta

NOVEMBAR       

 • 01/11 Učešče predstavnica organizacije na radionici o medijima civilnog društva, Kraljevo
 • 7-9/11 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava, Vrnjačka Banja
 • 08/11 Radionica Grupe samopomoći za korisnice SOS podrške
 • 13/11 Radionica o nasilju prema ženama za 20 žena u selu Gari
 • 17-19/11 Javna diskusija i seminar o evropskim integracijama, Kruševac i Vrnjačka Banja u okviru projekta „Pregovori – Beograd Priština iz ženske perspektive“. Izveštaj Koalicije Preugovor o akcionim planovima za poglavlje 23 i 24. Projekcija filmova Kismet („Sudbina“) i „Albanke su naše sestre“
 • 22/11 Učešće na sastanku Mreže žena RO za ženska prava, Brus, u organizaciji UŽ Kaliopa
 • 23/11 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS usluga
 • 28/11 Radionica o nasilju prema ženama za 17 žena u selu Mačkovac
 • 29/11 Nastup predstavnice organizacije u emisiji „Eto tako stoje stvari“, RTS
 • 29/11 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS podrške

DECEMBAR

 • 01-03/12 Sastanak 27 aktivistkinja i konsultantkinja SOS servisa, Vrnjačka Banja
 • 05/12 Sastanak sa lokalnom upravom Varvarin, zamenicom predsednika opštine Violetom Lutovac, predsednicom Komisije za rodnu ravnopravnost Danijelom Mišković i članicama Komisije, odbornicom Ljiljanom Jakovljević i službenicom SO Varvarin Vesnom Marković. Razgovarale smo o stanju ženskih prava u Varvarinu i Rasinskom okrugu.
 • 06/12 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS usluga
 • 08-10/12 Učešće na sastanku Mreže Žene u crnom, Radmilovac
 • 11/12 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS usluga
 • 14-16/12 Organizovanje seminara o izveštavanju o nasilju prema ženama za novinare i novinarke u Vojvodini, Fruška gora. 13 učesnica i učesnika.
 • 20/12 Učešće na javnoj diskusiji o pregovorima Beograda i Prištine u Kosovskoj Mitrovici
 • 21/12 Radionica sa Nadeždom Kostić za aktivistkinje o strategijama brige o sebi
 • 23/12 Radionica sa Ljiljanom Simić za aktivistkinje organizacije o stresu
 • 26/12 Radionica sa Tanjom Pavlović, indvidualni rad sa aktivistkinjama
 • 26 i 27/12 Učešće na sastanku Mreže Žene protiv nasilja, o SOS telefonu i decentralizaciji.
 • 27/12 Proslava Nove godine

[1] Koalicija 27 ženskih specijalizovanih servisa koje pružaju podršku ženama koje su preživele nasilje u porodici i zagovaraju promene društvenog konteksta u cilju eliminisanja nasilja prema ženama.

[2] Femicid je ubistvo žena, devojčica, čak i nerođenih beba ženskog pola samo zato što su žene.

 

Scroll