Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Pregled aktivnosti za 2018.

29. oktobra 2019.

HRONOLOŠKI PREGLED AKTIVNOSTI

 

JANUAR

– Izrada godišnjih izveštaja o radu. Pogledati na www.udruzenjepescanik.org

– Izrada Ženskog kalendara sa hronološkim pregledom aktivnosti u 2017. Pogledati na www.udruzenjepescanik.org.

– 31/01-01/01 Učešće na sastanku Mreže Žene protiv nasilja o decentralizaciji Mreže, Beograd

– 30/01 -02/02 Učešće na sastanku koji je organizovala Fondacija Kvinna till Kvinna u Beogradu o zagovaranju za unapređenje rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu u skladu sa evropskim integracijama

FEBRUAR

– Izrada i slanje dopisa lokalnim upravama u Rasinskom okrugu o održanim i planiranim sastancima sa zvaničnicima/cama

– 09-11/02 Učešće na redovnom godišnjem sastanku Mreže Žena u crnom, Vrnjačka Banja

– 27/02 Sastanak SOS tima, razmena informacija o aktivnostima, odgovornostima i radu tokom 2018. i dogovor za naredni period, do kraja aprila

MART

– 01/03 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga, razmena infromacija i dogovor o predstojećim aktivnostima; 12 učesnica

– 02/03 Učešće 7 članica Mreže žena Rasinskog okruga na protestu podrške otpuštenoj radnici Sportsko turističkog centra u Prokuplju, Emini Rnjac; zajednička akcija sa Ženama u crnom, Autonomnim ženskim centrom, Levim samitom i sindikalcima/njama u Prokuplju

– 08/03 Učešće 22 članice Mreže žena Rasinskog okruga na maršu žena u Beogradu

– 09-10/03 Učešće predstavnice Peščanika na sastanku mreže Žene protiv nasilja o decentralizaciji Mreže

– 10-11/03 Trening za grupe samopomoći za aktivistkinje i korisnice SOS podrške Udruženja žena Peščanik; Trenerice Nadežda Kostić i Slavica Stanojlović Urošević; 10 učesnica

– 13-14/03 Trening o izveštavanju o nasilju prema ženama za 18 studentkinja i 4 studenta Departmana za novinarstvo i komunikologiju Filozofskog fakulteta u Nišu; Gošće: Nevena Petrušić, profesorka na Pravnom fakultetu u Nišu i Ana Sačipović, NVO Osvit, trenerice: Ana Manojlović, RTS, Vedrana Lacmanović i Sanja Pavlović, Autonomni ženski centar, Snežana Jakovljević, UŽ Peščanik

– 22/03 Okrugli sto o pregovorima između Beograda i Prištine, organizovan uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna. Uvodničari/ke: Bojan Elek, Koalicija Preugovor, Marija Ignjatijević, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Vetone Veliu, Organizacija žena Mitrovice za ljudska prava i Snežana Jakovljević, UŽ Peščanik; oko 45 učesnika i učesnica

– 23-24/03 Učešće na treningu u organizaciji Autonomnog ženskog centra, u Beogradu o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

– 26/03 Sastanak sa predsednikom opštine Aleksandrovac – o pravima žena i ravnopravnosti

– 28/03 Poslati zaključci i preporuke za veće učešće žena u pregovorima Beograd Priština učesnicima i učesnicama Okruglog stola u Beogradu u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu

– 29-31/03 Trening o izveštavanju o nasilju prema ženama za predstavnike/ce nacionalnih medija, Zlatibor. Učestvovalo 30 osoba, odnosno 22 novinarke.

– Sačinjene preporuke u vezi sa pregovorima Beograd Priština i poslate Nacionalnom konventu, Kancelariji za Kosovo i Metohiju i Koordinacionoj grupi za tehničke pregovore.

– 30/03 Radionica u naselju Jasika o nasilju prema ženama. Učestvovalo 35 žena.

APRIL

– 03-04/04 Učešće na regionalnom sastanku o nasilju prema ženama u Beogradu u organizaciji Autonomnog ženskog centra. Razmotrena mogućnost projektne saradnje u tretiranju problema femicida.

– 04/04 Radionica o nasilju prema ženama, selo Cerova, 17 učesnica

Izrada projektne aplikacije za Trag Fondaciju

Izrada projektnog izveštaja za Kvinnu till kvinnu

Izrada Aplikacije za CIDU

– 12/04 Radionica za grupe samopomoći

– 20-21/04 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga, Monitoring i javno zagovaranje, dalji planovi, U okviru sastanka održana javna diskusija sa predstavnicama tela za rodnu ravnopravnost iz 4 grada u okrugu.

– 20/04 Pritužba Ombudsmanu na postupanje institucija u slučaju femicida u februaru 2018. u Kruševcu

MAJ

– 14/05 sastanak predstavnica organizacije čiji rad podržava Fondacija Kvinna till Kvinna, Fruška Gora

– 15/06 Prikupljanje sredstava za borbu portiv nasilja prema ženama, kafe Ex ponto. Prikupljeno oko 35 000 dinara. Broj učesnica/ka oko 50.

– 17-27/07 Učešće na radionici na Hvaru o saradnji među mladim ženama. Broj učesnica 35.

– 18/05 Ulična akcija obeležavanja 18. maja, Dana sećanja na žene žrtve nasilja u porodici

– 21/05 Uručena inicijativa lokalnoj upravi Kruševac i poslat dopis medijima o proglašenju 24. maja Danom sećanja na majske proteste protiv mobilizacije 1999.

– 24/05 Akcija stajanja na glavnom gradskom trgu povodom obeležavanja godišnjice prisilne mobilizacije u Kruševcu i Rasinskom okrugu, zajedno sa Ženama u crnom

– 28/05 Sastanak sa predsednikom SG Kruševca, Živoradom Milosavljevićem, predsednicom Komisije za rodnu ravnopravnost Mirelom Ralić i koordinatorkom Akcionog plana za rodnu ravnopravnost, Ljiljanom Pantelić

– 28/05 Uručena inicijativa LU Kruševac za donošenje odluke o paritetu u Gradskom veću Kruševca i izradi murala na javnom prostoru u Kruševcu

JUNI

– 14/06 Učešće na tribini o korupciji, Beograd, u organizaciji CRTE

– 18/06 Učešće na tribini o korupciji u Kruševcu, organizacija Centar za istraživačko novinarstvo

– 19/06 Predstavnica Peščanika govorila na okruglom stolu o rezultatima istraživanja stavova muškaraca o rodnoj ravnopravnosti

– 19/06 Učešće na sastanku u vezi sa  izradom nove medijske strategije, Beograd

– 24-29/06 Studijska poseta Institutu za rodnu ravnopravnost, Viljnus, Litvanija

JULI

– 15/07 Radionica o nasilju prema ženama za 14 žiteljki naselja Panjevac i Marko Orlović, u saradnji sa NVO Romani cikna

– 19/07 Sastanak tima i dogovor za naredni period

– 31/07 Sastanak sa zvaničnim predstavnicima/cama opštine Varvarin. Razmotreno stanje ženskih prava i rodne ravnopravnosti u opštini i okrugu. Delagaciju opštine predvodio predsednik opštine Vojkan Pavić, u radu sastanka učestvovala je zamenica predsednika opštine Violeta Čolaković, pomoćnik predsednika opštine za ekonomski razvoj Saša Srećković, načelnica opštinske uprave Gordana Petrović, predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost, Danijela Mišković i odbornica SO Varvarin, Ljiljana Jakovljević

AVGUST

– 03-05/08 Učešće na feminističkom festival, Tutin. Predstavnica Peščanika govorila na panelu o femicidu

– 14/08 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga, 14 žena

– 29-30/08 Sastanak regionalnog centra, Kragujevac i Kruševac, Oaza sigurnosti, Alternativni krug i UŽ Peščanik. Ukupno 8 učesnica. Gošća Dijana Malbaša, AŽC

SEPTEMBAR

– 05-21/10 Antiburn out program, boravak 6 aktivistkinja u kući Seka na Braču

– Izrada projektnih aplikacija za UNDP i UN Women konkurse

OKTOBAR

– 05-07/10 sastanak Mreže žena Rasinskog okruga; planirane kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama i 50:50 Kruševac za žene, žene za Kruševac. 16 učesnica.

– 11-13/10 Sastanak sa predstavnicama Organizacije žena Mitrovice za ljudska prava radi planiranja nastavka projekta o pregovorima Beograda i Prištine iz ženske perspektive.

– 15/10 Obeležavanje Međunarodnog dana žena koje žive na selu. Ulična akcija.

– 20-22/10 Učešće na WAVE, Mreža žena Evrope protiv nasilja prema ženama, Konferencija, Malta

– 25/10 Slanje dopisa gradonačelnici za veću zastupljenost žena u Gradskom veću Kruševca

– 26/10 Ulična akcija najave kampanje za veću zastupljenost žena u Gradskom veću Kruševca, učestvovalo 10 žena, ACDC, Romani Cikna i UŽ Peščanik. Podela lifleta i predstavljanje kampanje

– 30/10 U Aleksandrovcu svečano potpisana Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou u prisustvu predstavnika Stalne konferencije gradova i opština i udruženja Ž kao žena i kao Župa i Peščanik

NOVEMBAR

– 04/09/11 Boravak predstavnice Peščanika u Briselu, program EU zagovaranja, koji realizuje Kvinna till Kvinna

– 05-06/11 Učešće na seminaru o filantropiji u Beogradu

– 09/11 Seminar o građanskoj participaciji u saradnji sa SKGO, hotel Dabi, Kruševac

– 12-13/11 Učešće na seminaru o filantropiji u Beogradu

– 15-16/11 Boravak 2 predstavnice Peščanika u Istanbulu na internacionalnoj konferenciji Žene mir bezbednost. Snežana Jakovljević predstavila program Pregovori Beograda i Prištine iz ženske perspektive. Organizovale UN Women

– 22/11 Akcija Žene za Kruševac, Kruševac za žene, 50:50% z Gradskom veću Kruševca, ispred SG Kruševca, 7 učesnica

– 23-25/11 Organizovanje sastanka organizacija iz Srbije koje pružaju podršku ženama koje su preživele nasilje, Vrnjačka Banja, razmena infirmacija

– 29/11 Ulična akcija o bezbednosti. Obeležavanje Dana braniteljki ljudskih prava. Izrada saopštenja, koje su potpisale 24 organizacije

– 30/11 – 02/12 Sastanak organizacija iz Kragujevca, Smederevske Palanke i Kruševca, u Kragujevcu.

DECEMBAR

– 05/12 Učešće na sastanku sa predstavnicima/cama EU Delegacije i misija EU članica u Srbiji

– 05/12 Učešće u diskusiji o statusu Vojvodine, sa Ženama u crnom, Beograd

– 07/12 Učešće na okruglom solu u Kragujevcu o temi nasilja prema ženama

– 07-09/12 Učešće na sastanku ŽUC-a, Radmilovac

– 12/12 Organizovanje i održavanje okruglog stola o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, gošća dr Nevena Petrušić, uvodničarke: Slavica Stanojlović Urošević, Maja Konstantinović i Julija Jovanović, UŽ Peščanik

– 13-14/12 Učešće na seminaru o prikupljanju sredstava od kompanija

– 14-16/12 Organizovanje i vodjenje dela Skupštine Mreže žene protiv nasilja, Beograd

– 20-22/12 Učešće na internacionalnoj konferenciji u Sarajevu o dobrim praksama u zaštiti žena od nasilja

– 22/12 Radionica o nasilju prema ženama, za žiteljke Gaveza, Srnja i Krvavice, 19 učesnica,

– 27/12 Žurka povodom novogodišnje proslave

 

 

Scroll