Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Pregled aktivnosti za 2019.

2. marta 2020.

JANUAR

16/01 Učešće na protestu u Beogradu, povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića[1]

18/01 Sastanak sa predstavnicama UN Women Agencije za osnaživanje žena i unapređenje rodne ravnopravnosti (https://eca.unwomen.org/en)

21/01 Medijima u Rasinskom okrugu poslata informacija o projektu “Sa seoskim ženama za sve žene”

25-27/01 Sastanak sa partnerskim organizacijama i konsultantkinjama na projektu osnaživanja seoskih žena u Šumadijskom, Jablaničkom i Rasinskom okrugu

31/01 Učešće na sastanku sa delegacijom GIZ Nemačka (https://www.giz.de/en/worldwide/303.html) o rodnoj ravnopravnosti, u Beogradu, u organizaciji Fondacije za mir i rodnu ravnopravnost Kvinna till Kvinna (https://kvinnatillkvinna.se/)

 

FEBRUAR

03-06/02 Učešće na konferenciji o ženskoj solidarnosti, Mostar, Bosna i Hercegovina, u organizaciji Kulturnog centra Grocka

05-06/02 Učešće na seminaru o nasilju prema ženama sa izmenjenim ponašanjem, Beograd, u organizaciji NGO FemPLATZ

06/02 Radionica o nasilju prema ženama za 26 članica Aktiva penzionerki Kruševac

07-10/02 Učešće na redovnom sastanku Mreže žena u crnom[2], Vrnjačka Banja

13-14/02 Sastanak sa Organizacijom žena Mitrovice za ljudska prava[3], razgovor o aktivnostima na izgradnji mira i normalizaciji odnosa Kosova i Srbije

16-17/02 Edukacija za anketarke i voditeljice fokus grupa, u cilju sprovođenja istraživanja među Romkinjama, ženama koje žive na selu i ženama sa invaliditetom, o iskustvima nasilja u porodici. Facilitirale Danijela Pešić i Nataša Jovanović.

18/02 Distribucija izveštaja medijima o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Podunavskom, Šumadijskom i Rasinskom okrugu u prvoj godini važenja zakona, jun 2017 – jun 2018

18/02-22/02 Studijsko putovanje u Švedsku, u organizaciji Fondacije Kvinna till Kvinna

22-24/02 Edukacija za članice Mreže Žene protiv nasilja[4], Region Centralna Srbija, o sudskoj praksi u slučajevima nasilja prema ženama, Kragujevac, u organizaciji Oaze sigurnosti. Facilitirala Vera Simić.

25/02 Učešće na sastanku sa GREVIO Komitetom[5]

27/02 Otkrivanje murala o ženskoj solidarnosti u Aleksandrovcu i otvaranje izložbe fotografija o životu seoskih žena u gradskoj biblioteci, u saradnji sa opštinom Aleksandrovac i NVO Ž kao žena i kao Župa 

 

MART

08/03 Učešće na 8-martovskom maršu u Beogradu u organizaciji ženskih grupa i mreža

09/03 Učešće u Mentorskom maršu u Kruševcu u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji

09-10/03 Učešće na skupštini Mreže Žene protiv nasilja, Beograd

12/03 Radionica o problemu nasilja prema ženama za 10 članica grupa za prava osoba sa invaliditetom u Kragujevcu, partnerska aktivnost NVO Oaza sigurnosti na projektu “Sa seoskim ženama za sve žene”

14/03 Radionice (ukupno 3) o problemu nasilja prema ženama za 12 Romkinja u Kruševcu, 12 žena u selu Pločnik, opština Ćićevac i 12 članica Udruženja distrofičara, Leskovac, u organizaciji partnerki na projektu “Sa seoskim ženama za sve žene”: NVO Romani cikna, Una i Žene za mir

14/03 Sastanak sa predstavnicama UN Women, Kruševac

15/03 Radionice (2) o problemu nasilja prema ženama za 13 žena u selu Razbojna, opština Brus i 10 žena u selu Brestovac, Grad Leskovac u saradnji sa NVO Kaliopa i Žene za mir

22-24/03 Sastanak Regiona Centralna Srbija za borbu protiv nasilja prema ženama; analiza sprovedenih aktivnosti i planovi za dalji rad

29-31/03 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga; Gošće aktivstkinje ženskih prava iz Makedonije, Savka Todorovska, Verica Trajkova, Lidija Ilieva i Joana Koceva i svedokinje Ženskog suda[6], Reiha Avdić, Suvada Selimović, Marica Seatović i Nadežda Kostić.

 

APRIL

02/04 Grupa samopomoći, radionica koju su facilitirale korisnice SOS podrške

4-6/04, Učešće na konferenciji o seksualnim i reproduktivnim pravima, Belfast, Severna Irska, u organizaciji OAK Fondacije[7]

– Obezbeđivanje besplatnog zastupanja korisnica SOS podrške na sudu

– Istraživanje putem upitnika među ženama koje žive na selu, Romkinjama i ženama sa invaliditetom u tri okruga, Šumadijskom, Jablaničkom i Rasinskom, o iskustvima nasilja u porodici u saradnji sa ženskim grupama: Oaza sigurnosti, Žene za mir, Una, Kaliopa i Ž kao žena i kao Župa i Romani cikna

21/04 Radionica o bezbednosti za aktivistkinje Peščanika. Radioničarka Anđelija Vučurević, Žene u crnom

 

MAJ

6-8/05 Učešće na regionalnom sastanku o primeni Rezolucije 1325 u organizaciji UNIFEM-a i Regionalnog ženskog lobija za mir[8], Istanbul

22/05 Poslata Inicijativa za proglašenje 24-tog maja Danom sećanja na majske proteste u Kruševcu 1999. Gradskoj upravi Kruševac[9]

24/05 Ulična akcija sa Ženama u crnom u znak sećanja na majske proteste u Kruševcu 1999.

26/05 Radionica o nasilju prema ženama za 20 članica KUD[10] Stanislav Binički, u selu Jasika

27/05 Prikupljanja sredstva za osnivanje fonda za žene sa iskustvom nasilja u porodici, kafe Zamak

27/05 Učešće u akciji podrške Mariji Lukić i drugim ženama Brusa koje su optužile bivšeg predsednika te opštine, Milutina Jeličića, za seksualno uznemiravanje, Brus

31/05 Sastanak sa zamenicima javnog tužioca Kruševca, Dejanom Milenkovićem i Snežanom Mitić o radu Grupe za koordinaciju i saradnju na zaštiti žena od nasilja u porodici

30/05 Učešće na sastanku Koordinacionog odbora Mreže Žene protiv nasilja, u organizaciji NGO Fenomena, u Kraljevu

 

JUNI

01/06 Organizovana fokus grupa o temi nasilja prema ženama. Učestvovalo 9 žena iz Kruševca. Diskusija je dizajnirana i održana u saradnji sa NVO Romani cikna

02/06 Radionica o nasilju prema ženama u saradnji sa NVO Romani cikna; 16 učesnica

04/06 Radionica o nasilju prema ženama za 16 žena u selu Pojate, u saradnji sa NVO Una Ćićevac

05/06 Radionica o nasilju za 21 ženu u selu Razbojna, opština Brus; saradnji sa NVO Kaliopa

8-10/06 Učešće na godišnjem sastanku Evropskog ženskog lobija, Brisel

11/06 Sastanak sa zamenikom predsednika opštine Ćićevac, Zvezdanom Babićem i razgovor o stanju ženskih prava u Ćićevcu i u Rasinskom okrugu. Predata inicijativa za potpisivanje Evropske povelje o ravnopravnosti na lokalnom nivou i za dodeljivanje prostora za rad ženskoj grupi Una.

12/06 Radionica o nasilju prema ženama za 13 žena u selu Boturići, opština Aleksandrovac, organizovana u saradnji sa NVO Ž kao žena i kao Župa

13/06 Sastanak sa predsednikom opštine Varvarin, Vojkanom Pavićem, zamenicom predsednika opštine Violetom Čolaković i članicama Komsije za rodnu ravnopravnost o stanju ženskih prava

14-16/06 Seminar o EU integracijama, u Vrnjačkoj Banji, organizovan u saradnji sa Organizacijom žena Kosovske Mitrovice za ljudska prava. Učestvovalo 30 žena. Facilitirali Bojan Elek, Centar za bezbednosnu politiku i Blerim Ahmeti, ekspert za EU integracije. Gošće Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar i Marija Anđelković, ASTRA – Antitrafiking centar – govorile o pregovaračkim poglavlju 23 i 24.

23/06 Radionica o nasilju prema ženama za 14 žena u selu Trbotin

 

JULI

17/07 Učešće na sastanku Mreže Žene protiv nasilja, u organizaciji Viktimolođkog društva Srbije

29/07 Izrada i distribucija saopštenja u ime Mreže Žene protiv nasilja o značaju dobre procene rizika od novog nasilja ili eskalacije nasilja u konkretnim slučajevima nasilja prema ženama.

30/07 Distribucija saopštenja ASTRE i Mreže Žene protiv nasilja, u kojem se institucije i država pozivaju da reaguju na javni govor mržnje prema ženama.

31/07 Radionica o bezbednosti aktivistkinja za članice UŽ Peščanik, uključujući i bezbednost na internetu. Facilitirao Mirko Medenica, Žene u crnom.

 

AUGUST

13/08 Izrada i distribucija medijima saopštenja podrške Mariji Lukić[11] u ime Mreže Žene protiv nasilja i Mreže žena u crnom

14/08 Ulična akcija podrške Mariji Lukić u saradnji sa Mrežom žena u crnom, Ne davimo Beograd, Novinarke protiv nasilja i drugim organizacijama iz Srbije

20/08 Trening o nasilju prema višestruko marginalizovanim ženama za pružaoce/pružateljke usluga ženama sa iskustvom muškog nasilja za gradove Varvarin i Ćičevac, u Varvarinu. Facilitirale Nataša Jovanović i Danijela Pešić.

21/08 Trening o nasilju prema višestruko marginalizovanim ženama za pružaoce/pružateljke usluga ženama sa iskustvom muškog nasilja za gradove Aleksandrovac, Trstenik i Brus, u Aleksandrovcu. Facilitirale Nataša Jovanović i Danijela Pešić.

 

SEPTEMBAR           

01/09 Organizovana  fokus grupa o iskustvu nasilja u porodici, na kojoj je učestvovalo 9 žena koje žive u seoskim sredinama u okolini Kragujevca. Razgovor u okviru fokus grupe dizajniran je i održan u saradnji sa organizacijom Oaza sigurnosti.

04/09 Radionica o nasilju prema ženama za 16 žena u selu Lučina, u saradnji sa NVO Una, Ćićevac

04/09 Organizovana fokus grupa o iskustvu nasilja u porodici, na kojoj je učestvovalo 9 žena sa invaliditetom u Leskovcu. Aktivnost dizajnirana i realizovana u saradnji sa organizacijom Žene za mir.

05-15/09 Retrait program na ostrvu Brač, Splitska, u kući SEKA, vlasništvu ženskih grupa iz Hrvatske

11/09 Radionica o nasilju prema ženama za 13 žena u selu Ploča, opština Aleksandrovac, u saradnji sa NVO Ž kao žena i kao Župa

19/09 Sastanak sa predstavnicama Trag Fondacije, Beograd, o radu Mreže Žene protiv nasilja

20-22/09 Sastanak Regiona Centralna Srbija, dogovor o zajedničkim aktivnostima

10/09 Trening o nasilju prema višestruko marginalizovanim ženama za pružaoce/pružateljke usluga zaštite u Leskovcu u saradnji sa Ženama za mir. Facilitirale Danijela Pešić i Nataša Jovanović.

23/09 Saopštenje o podršci Mariji Lukić, napisano i distribuirano medijima. Ulična akcija podrške Mariji ispred zgrade Osnovnog suda u Kruševcu.

 

OKTOBAR

01/10 Učešće na sastanku o standardima za rad sa počiniocima nasilja u porodici, u organizaciji UNDP

08/10 Sastanak sa KTK timom i generalnom sekretarkom Fondacije Petrom Toterman Andorf

09-11/10 Učešće na skupu o rodno zasnovanom nasilju u Tirani, Albanija, u organizaciji UN Women

11-13/10 Učešće na seminaru u Kosovskoj Mitrovici, o EU i rodnoj ravnopravnosti. Facilitirali Zorana Antonijević, nezavisna ekspertkinja za ženska prava i Artan Murati, Demokratski institut Kosova.

14-15/10 Evaluacija projekta “Sa seoskim ženama za sve žene” – Razgovor sa evaluatorkama koje je angažovala donatorka, UN Women

15/10 Učešće na treningu o digitalnom nasilju u Sarajevu, u organizaciji Trag Fondacije

17/10 Izlet za korisnice SOS podrške i dve radionice samo-osnaživanja

18-20/10 Seminar strateškog planiranja u okviru Mreže Žene protiv nasilja za Region Centralne Srbije, Kragujevac, facilitirala Snježana Mrše

22/10 Učešće na drugom sastanku za rad sa počiniocima nasilja u porodici, Beograd, u organizaciji UNDP

25-27/10 Seminar o javnom zagovaranju za Mrežu žena Rasinskog okruga. Facilitirala Snežana Stojanović.

25/10 Organizovanje Tematski otvorenih vrata pravosuđa u Kruševačkom sudu, u saradnji sa YUCOM-om

 

NOVEMBAR

03-08/11 Učešće u EU Advocacy programu u Briselu, u organizaciji Fondacije Kvinna till Kvinna

04/11 Učešće u fokus grupi u organizaciji Kuće ljudskih prava, Beograd; istraživanje o položaju i uslovima rada civilnih organizacija i aktivistkinja ženskih prava

06/11 Akcija podrške Mariji Lukić, ispred Osnovnog suda u Kruševcu. Akcije održane i u Beogradu, Nišu i u Smederevskoj Palanci.

08-10/11 Sastanak aktivistkinja ženskih prava Srbije, Vrnjačka Banja, Rezolucija 1325, bezbednost aktivistkinja. Facilitirala Marijana Stojčić, Žene u crnom. Gošće: Biljana Stojković, Snežana Obrenović i Maja Bjeloš, aktivistkinje ljudskih prava.

12/11 Seminar za pružaoce/pružateljke usluga u Kruševcu o nasilju prema ženama koje žive na selu, Romkinjama, ženama sa invaliditetom; 15 učesnika/ca, u saradnji sa organizacijom Romani cikna

14-15/11 Učešće na Skupštini Mreže Žene protiv nasilja

19/11 Radionica o nasilju prema ženama za 25 žena u selu Gornji Stupanj, opština Aleksandrovac, u saradnji sa organizacijom Ž kao žena i kao Župa

20/11 Sastanak sa zamenikom predsednika opštine Trstenik, Ljubišom Markovićem, predsednicom Komisije za rodnu ravnopravnost Trstenik, Jelenom Vukčević  i članicom Komisije Sofijom Pantelić, o stanju ženskih prava u Trsteniku i Rasinskom okrugu

23/11 Održana fokus grupa o iskustvima nasilja u porodici; u diskusiji učestvovalo 9 korisnica SOS telefona, koje žive u seoskim i prigradskim sredinama u Kruševcu

25/11 Ulična akcija i saopštenje protiv nasilja prema ženama, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama. Slogan akcije “Nisi sama” – Namenjen ženama koje su preživele nasilje.

25/11 Sastanak sa članicama Komisije za rodnu ravnopravnost Kruševac o nasilju prema ženama

26/11 Radionica o nasilju prema ženama za 15 žena u selu Jasika

27/11 Sastanak sa predsednikom SO Aleksandrovac Mirkom Mihajlovićem i članicama Saveta za rodnu ravnopravnost; razgovarano o stanju prava žena u Aleksandrovcu i Rasinskom okrugu

28-29/11 Učešće na konferenciji Viktimološkog društva Srbije, u Beogradu, o pravima žrtava

29/11 Ulična akcija povodom Međunarodnog dana braniteljki ženskih prava

 

DECEMBAR

06-07/12 Trening za trenerice i trenere iz redova pružatelja /ki usluga zaštite ženama sa iskustvom nasilja u porodici, o nasilju prema višestruko diskriminisanim ženama, u Vrnjačkoj Banji; 22 učesnica/ka; Facilitirale Danijela Pešić i Nataša Jovanović

06-08/12 Redovni godišnji sastanak Mreže žena Rasinskog okruga; razgovarano o zajedničkim aktivnostima i planovima za 2020. Facilitirale Slavica Stranojlović, Maja Konstantinović i Tina Ćirić.

06/12 Ulična akcija “Stop ubijanju žena!”, povodom Međunarodnog dana borbe protiv femicida

08/12 Učešće predstavnice Peščanika na BEFEM-u[12], u diskusiji o socijalnoj politici

08/12 Evaluacija projekta “Žene Rasinskog okruga za život bez nasilja”

10/12 Predstavljeno istraživanje OEBS-a o nasilju prema ženama. Rezultate predstavila Zorana Antonijević, savetnica za rodnu ravnopravnost Misije OEBS-a u Srbiji. 35 učesnica/ka.

13-15/12 Trening za aktivistkinje ženskih prava u regionu Kosovske Mitrovice i Rasinskom okrugu o UN Rezoluciji 1325. Facilitirale: Snežana Obrenović, Žene u crnom, Snežana Jakovljević, UŽ Peščanik i Vetone Veliu, Organizacija žena Mitrovice za ženska prava. Gošće: Staša Zajović, Žene u crnom i Maja Bjeloš, Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

14/12 Radionica o nasilju prema ženama za 15 žena u selu Bela Voda

17/12 Predstavljanje rezultata istraživanja o iskustvima višestruko marginalizovanih žena sa nasiljem u porodici u Šumadijskom, Jablaničkom i Rasinskom okrugu. Rezultate predstavile autorke istraživanja Danijela Pešić i Nataša Jovanović. Gošća događaja bila je Jelena Milovanović, predstavnica Agencije Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost. 41 osoba učestvovala na događaju.

20/12 Ulična akcija podrške Mariji Lukić pred Osnovnim sudom u Kruševcu. Medijima distribuirano saopštenje, koje su sačinili Mreža Žene protiv nasilja i UŽ Peščanik. Akcije održane i u Nišu i Užicu.

24/12 Učešće na konferenciji o prevenciji nasilja i trgovine ljudima, Niš, u organizaciji Centra za devojke

25/12 Radni ručak sa predstavnicima medijskih kuća i saradnicama u Rasinskom okrugu, predstavljeni rezultati projekta “Žene Rasinskog okruga za život bez nasilja” i rad Mreže Žene protiv nasilja

28/12 Radionica o nasilju prema ženama za 13 članica Organizacije gluvih i nagluvih osoba, Kruševac

27/12 Sastanak sa načelnikom opštinske uprave Brus Andrijom Nestorovićem i sekretarkom opštine Milicom Mihajlović; razgovor o stanju ženskih prava

 

 

 

 

 

[1] Oliver Ivanović je bio srpski političar na Kosovu, koji je ubijen 16. januara 2018. godine. Slučaj još nije rešen.

[2]http://zeneucrnom.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=22http://zeneucrnom.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=22

[3] Organizacija je osnovana 2012. godine i bavi se osnaživanjem žena i izgradnjom mira. Grupa je multietnička i aktivna je, pre svega, na severu Kosova, na području regiona Mitrovica

[4] Mreža „Žene protiv nasilja“ je koalicija specijalističkih ženskih nevladinih organizacija koje pružaju individualnu podršku ženama i menjaju društveni kontekst radi smanjenja nasilja nad ženama u Srbiji. https://www.zeneprotivnasilja.net/

[5] Telo za izveštavanje o primeni Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici

[6] Ženski sud je prostor za glasove žena, za svedočenja žena o svakodnevnom iskustvu nepravdi pretrpljenih tokom rata i sada, u miru; na Ženskom sudu žene svedoče o nasilju u privatnoj i javnoj sferi. Ženski sud za bivšu Jugoslaviju održan je 2015. godine u Sarajevu,  Bosna i Hercegovina. https://www.zenskisud.org/

[7] https://oakfnd.org/https://oakfnd.org/

[8] Osnovan 2006. godine u Zagrebu, Hrvatska i okuplja mirovne aktivistkinje na Zapadnom Balkanu

[9] Ovu inicijativu UŽ Peščanik upućuje lokalnoj upravi i javnosti iz godine u godinu, već 5 godina. Bez odgovora nadležnih.

[10] Kulturno umetničko društvo

[11] Marija Lukić je građanka Brusa koja je, sa još 6 žena u tom gradu, optužila bivšeg predsednika opštine Milutina Jeličića za seksualno uznemiravanje zloupotrebom službenog položaja. Na osnovu njene prijave, tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Jeličića. Proces se vodi pred Osnovnim sudom u Kruševcu.

[12] http://www.befem.org/

Scroll