Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Pregled aktivnosti 2013.

16. avgusta 2019.

Pregled događaja koje je Peščanik organizovao u 2013.

JANUAR

05. 01. Evaluacija Strateškog plana u 2012., Snježana Mrše, Grupa Most, Beograd. Zaključeno da u narednom periodu treba nastaviti informisanje i edukaciju žena i šire javnosti, jačanje kapaciteta ženskih grupa, samostalno i kroz izgradnju Mreže žena Rasinskog okruga, podršku ženama u situaciji nasilja i rad na rodnoj senzibilizaciji devojaka.

Izrada godišnjih izveštaja.

18.01. Predstavljanje publikacije Emotivna pismenost – govorila autorka, Lepa Mlađenović, lezbejska i feministička aktivistkinja. Učestvovalo 30 žena. Direktorka biblioteke, Sonja Veljković, pozdravila učesnice.

19. 01. Radionica o emotivnoj pismenosti sa Lepom Mlađenović. Učestvovalo 18 žena. Biblioteka mladih.

26.01. Ritam u nama, radionica Zorice Gudović i Biljane Stanković, Act Women, hotel „Palas“, 17 žena.

10.01. Povodom femicida u Kruševcu upućeno saopštenje za javnost medijima.

28. 01. Učešće na seminaru o nasilju prema ženama, Beograd

FEBRUAR

02. 02. Radionica o emotivnoj pismenosti, Tijana Popivoda, Novosadska lezbejska organizacija. Održano u Peščaniku, učestvovalo 16 žena.

8-10. 02. Učešće na sastanku Mreže žena u crnom, Banja Vrujci. Učestvovalo 75 aktivistkinja i aktivista, a jedna od tema bili su ženski sudovi. Predstavljene knjige Snežane Jakovljević.

14. 02. Akcija Milijarda ustaje… u marketu DIS u 12.00h, kao flesh mob i na trgu ispred Doma sindikata u 14.00h. Plesalo oko 30 aktivistkinja i učenica srednjih škola. Deljen informativni materijal.

22. 02. Inicijativa 6, Peščanik inicirao i zajedno sa 5 drugih ženskih organizacija, saopštenjem za javnost, podržao NVO koje je jedna od desničarskih organizacija stavila na takozvanu „Crnu listu“

26. 02. Učešće na okruglom stolu u Beogradu: Razvoj i budućnost usluga ženskih OCD. Aktivistkinje iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije razgovarale o akcijama i strategijama budućeg rada, posebno u odnosu na dosadašnja iskustva u saradnji sa državnim organima.

MART

08. 03. Obeležavanje 8. Marta – „Zašto država spava kada se krše moja radna prava“, performans i podela lifleta – Ulična akcija Mreže žena Rasinskog okruga održana u Brusu.

15. 03. Ženska žurka u Peščaniku, za 15 osoba

23. 03. Ritam u nama, radionica Zorice Gudović i Biljane Stanković, Act Women. Učestvovalo 9 žena, Kulturni centar, od 12 do 18 časova.

04. 03. Učešće na sednici Saveta za rodnu ravnopravnost na kojoj se razgovaralo o obeleževanju 8. marta.

09. 03. Učešće na sastanku Mreže Žena u crnom o ženskim sudovima, Beograd

23. 03. Predstavljanje istraživanja o institucionalnoj zaštiti žena i dece od nasilja u lokalnim zajednicama. Gošća Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar. Učestvovalo 17 osoba.

28. 03. Prvi sastanak radne grupe Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za izradu predloga minimalnih standarda za rad SOS telefona za žene u situaciji nasilja. Predstavnica Peščanika u radnoj grupi Nadežda Budimović.

28. 03. Učešće na okruglom stolu „Rod i levica 2″ – Ekonomsko osnaživanje žena, Beograd, u organizaciji ŽINDOK-a. Nadežda Budimović, Peščanik govorila o urodnjavanju lokalne politike zapošljavanja.

29. 03. Učešće na konferenciji UN WOMEN, Vrnjačka Banja: Ženske organizacije i ekonomski položaj žena. Teme: Modeli povezivanja i novi oblici saradnje ženskih NVO.

APRIL

13. 04. Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga o stanju ženskih prava, učestvovalo 10 žena.

02-03. 04. Sastanak u AŽC povodom regionalnog projekta „Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, Beograd

13. 04. Javna prezentacija uloge i značaja ženskih sudova, prostor Peščanika, govorila Marija Perković, Žene u crnom. Učestvovalo 12 žena, prikazan film o ženskim sudovima.

14-18. 04. Učešće na regionalnoj konferenciji ženskih grupa u Zagrebu

19. 04. Okrugli sto sa Renatom Egger, ekspertkinjom za rad sa ženama izloženim nasilju, Beč, Austrija. Organizovano u sali Kruševačkog pozorišta. Ucestvovalo 45 osoba. Renate govorila o austrijskim iskustvima borbe protiv nasilja prema ženama. Moderirala Lepa Mlađenović, prevod Ana Pandey.

20. 04. Seminar u Vrnjačkoj banji za 21 ženu iz 9 organizacija u 9 gradova Srbije. Seminar vodile Lepa Mlađenović i Renate Egger.

21. 04. Sastanak Mreže žena protiv nasilja, Vrnjačka Banja. Vodila Aleksandra Nestorov.

26. 04. Učešće na Konferenciji protiv nasilja, Beograd

26-28. 04. Učešće na sastanku Mreže žena u crnom, Radmilovac

MAJ

20. 05. Okrugli sto o položaju žena u Rasinskom okrugu sa posebnim osvrtom na položaj Romkinja, žena sa invaliditetom i seoskih žena, 27 učesnica. Gošće Dragana Vlašković, Forum mladih sa invaliditetom, Trstenik, Snežana Živković, Romani Cikna, Kruševac i Vesna Jovanović, Bošnjane, Varvarin.

25. 05. Moji lični resursi i kako brinem o njima – radionica za 10 žena, facilitirala Sunčica Vučaj, Beograd

08. 05. Projekcija igranog filma „U mojoj zemlji“ i diskusija, Peščanik, 9 učesnica

10-12. 05. Učešće na seminaru Žena u crnom o ženskim sudovima, Sremski Karlovci

13. 05. Učešće na sastanku sa ambasadorom Švedske u Srbiji, Beograd – o daljoj podršci Švedske civilnom sektoru i demokratiji u Srbiji Sneža putovanje u beograd, razgovor sa SID-om u švedskoj ambasadi

24-25. 05. Učešće u obeležavanju godišnjice zločina koje je Srbija počinila Višegradu

31. 05. Učešće na sastanku radne grupe za standardizaciju rada SOS telefona, Beograd

25. 05. Seminar o ličnim resursima i potencijalima, vodila Sunčica Vučaj, 9 učesnica

29. 05. Nastavak seminara o ličnim resursima i potencijalima, 10 žena učestvovalo

30. 05. Godišnjica Majskih protesta iz 1999 u Kruševcu protiv prisilne mobilizacije i slanja vojnika i rezervista na Kosovo. Učestvovalo 8 aktivistkinja/a. Akcija ispred nekadašnjeg štaba NO i Doma sindikata.

JUN

26. 06. Sastanak sa predstavnicom KTK – Stinom Magnuson Buur

27. 06. Sastanak Upravnog odbora Peščanika

29. 06. Seminar o unapređenju položaja žena i rodne ravnopravnosti, Mitrovo polje – 9 učesnica

06 – 07. 06. Evaluacija strateškog plana Mreža „Žene protiv nasilja“ – Evaluatorka Snježana Mrše.

12. 06. Pismo zaštitnici o nepoštovanju preporuke ombudsmana Gradu Kruševcu da Peščaniku isplati dugovanje za 2011.

15. 06. Pismo gradonačelniku sa zahtevom da pojasni Plan o suzbijanju prosjačenja i prostitucije

13-16. 06. Učešće na Festivalu ženskog prijateljstva, aktivizma, umetnosti i solidarnosti, Tutin

19-22. 06. Učešće na seminaru za izradu Strateškog plana Mreže žene protiv nasilja, Beograd

20-22. 06. Učešće na seminaru o socijalnim medijima i mrežama, AŽC i Dokukino, Beograd

25. 06. Poseta Žena u Crnom Peščaniku i razgovor o ženskim sudovima UC

JUL

09. 07. Žurka u Peščaniku sa ženama iz okruga

20. 07. Seminar o ženskim pravima u Varvarinu, Skupština opštine, učestvovalo 16 žena

08. 07. Radionica o značaju socijalnih medija i mrežama, voditeljke radionice Milkana Pavlović i Slavica Stanojlović Urošević, Peščanik

18. 07. Slanje dopisa medijima, ombudsmanu i zaštitnici građana povodom godišnjice neispunjavanja obećanja gradonačelnika i gradske uprave datog ombudsmanu i javnosti o isplati duga Peščaniku za 2011.

05-07. 07. Učešće na seminaru o izgradnji kapaciteta za uspešno zagovaranje za ekonomska i socijalna prava žena na lokalnom nivou, u organizaciji Centra za podršku ženama Kikinde

09. 07. Slanje dopisa medijima o nalazima medijske analize Pescanika sa preporukama za unapređenje izveštavanja o ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti

AVGUST

01. 08. Učešće na sastanku u Centru za socijalni rad o pružaocima usluga u vezi sa izradom protokola

01. 08. Razgovor sa Aleksandrom Koleczek, volonterkom grupe E8 iz Poljske

03-04. 08. Poseta organizaciji žena „Slovenka“ u mesnoj zajednici Gložan, Bački Petrovac

SEPTEMBAR

31. 08 – 10. 09. Boravak u kući SEKA na Braču na poziv Centra za žene žrtve rata iz Zagreba, u organizaciji Mreže žena protiv nasilja

11. 09. Izdato saopštenje za javnost povodom 5. femicida u Kruševcu, sa Mrežom žena protiv nasilja

13. – 15. 09. Učešće na sastanku Mreže Žena u crnom, Vrnjačka Banja. Odnos države i nevladinog sektora – gošće Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa nevladinim sektorom i Kristina Todorović iz JUKOM-a. Gošće sastanka bile su i Morgiana Bejding, predstavnica Haškog tribunala u Beogradu, Ivana Kronja, teoretičarka medija i filma i Olga Dimitrijević, dramska spisateljica.

20. 09. Učešće na međuresorskom sastanku o Nacrtu Akcionog plana za primenu Zakona o socijalnoj zaštiti

24 – 27. 09. Učešće na sastanku mreže Kvinna til Kvinna na Srebrnom jezeru

OKTOBAR

19. 10. Seminar u Trsteniku, o ženskim pravima i nasilju, 10 žena

26. 10. Seminar, Kruševac, o ženskim pravima i nasilju, 15 učesnica

27. 10. – Evaluacija stanja Mreže Rasinskog okruga. Evaluatorka Nježa Mrše. Učestvovalo 12 žena

01. 10. Sastanak SOS tima o radu SOS-a

09. 10. Učešće na promociji mreže organizacija civilnog društva Konekta, podrška razvoju kapaciteta OCD za pružanje usluga socijalne zaštite, Regionalna privredna komora u Kruševcu

10 – 12. 10. Učešće na WAVE konferenciji u Sofiji; nastavak saradnje sa aktivistkinjama u regionu i Evropi

11 – 13. 10. Učešće na seminaru Mreže žena protiv nasilja o pisanju projekata, bazični nivo

18 – 20. 10. Učešće na seminaru Mreže žena protiv nasilja o pisanju projekata, napredni nivo

31. 10. Saopštenje o 6-tom femicidu u Kruševcu poslato na mailing listu lokalnih i nacionalnih medija, na Ženska posla i Mrežu protiv nasilja

NOVEMBAR

03. 11. Učešće u studijskoj poseta Švedskoj za sedam aktivistkinja iz Srbije, u organizaciji Kvinne Till Kvinne

01.11. Učešće na Prvoj Konferenciji Ženske parlamentarne mreže Srbije

09. 11. Učešće u akciji, Beograd, povodom Dana akcija protiv fašizma, u organizaciji Žena u crnom

09 – 12. 11. Učešće na Međunarodnoj Konferenciji o borbi protiv nasilja prema ženama, u Beogradu

15 – 16. 11. Učešće na sastanku Mreže žena u crnom

21. 11. Učešće na medjuresorskom sastanku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Klaster organizacija civilnog društva – o nasilju prema ženama, Palata Srbija, Beograd

22. 11. Gerila akcija „Potpisujem“

25. 11. Nadežda Budimović govorila na Konferenciji Dužna pažnja u borbi protiv nasilja prema ženama, Beograd, o standardizaciji SOS telefona u ime radne grupe Ministarstva za rad i socijalnu politiku

25. 11. Ulična akcija „Potpisujem“ u Kruševcu – 12 aktivistkinja, od 14 do 15.00 časova

26. 11. Okrugli sto „Koliko sam bezbedna?“, hotel Rubin. O Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i kampanji „Potpisujem“ govorile Danijela Pešić, AŽC, Zorica Sačipović, Osvit, Radmila Gujaničić, Ženski centar Užice i Slavica Stanojlović Urošević, Peščanik. Moderirala Snežana Jakovljević. 34 učesnice/ka.

29. 11. Ulična akcija posvećena braniteljkama ljudskih prava, podela letaka, 14 aktivistkinja

DECEMBAR

05 – 06. 12. Učešće na seminaru „Koordinirana akcija u zajednici“, hotel palas, u organizaciji AŽC

06. 12. Ulična akcija obeležavanja Dana borbe protiv femicida

06. 12. Učešće na tribini o rodnoj ravnopravnosti u Gradskoj skupštini

11. 12. Seminar u Ćićevcu o ženskim pravima, učestvovalo 13 žena

12. 12. Seminar o ženskim pravima, Brus. Predsednik opštine, Slobodan Vidojević, pozdravio učesnice (34)

13. 12. Učešće na sastanku Žena u crnom

14 – 15. 12. Seminar o socijalnim mrežama, facilitator: Goran Zarić, Dokukino. Učestvovalo 12 aktivistkinja.

17. 12. Radionica pisanja projekata, vodila Snežana Stojanović, Gradjanske inicijative

Medijska analiza programa TV Kruševac, TV Jefimija i nedeljnika „Grad“

Izrada brošure, kalendara aktivnosti, novogodišnjih čestitki

27. 12. Radna zakuska sa novinarkama i novinarima. Predstavljen rad u 2013., podeljen informativni materijal o Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja i brošura o medijskoj slici žena

30. 12. Novogodišnja žurka

Scroll