Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja

14. avgusta 2019.

Udruženje žena Peščanik je jedna od partnerskih organizacija u projektu Autonomnog ženskog centra „Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја“

Projekat finansira Evropskа unijа u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements.

Projekat realizuje koalicija od 29 ženskih organizacija iz 6 država Zapadnog Balkana i Evropske unije. Regionalne partnerske organizacije na projektu su Centar za žene žrtve rata (Hrvatska), Udružene žene (Bosna i Hercegovina), Društvo SOS (Slovenija), Nacionalni savet za ravnopravnost polova – SOŽM (Makedonija) i MrežaŽene protiv nasilja Evropa – WAVE (Austrija), u saradnji sa Evropskim Ženskim Lobijem (EWL). Lokalne partnerske organizacije u Srbiji na projektu su SOS telefon Vranje, Udruženje Romkinja – Osvit (Niš), Centar za podršku ženama (Kikinda), Iz kruga Vojvodina (Novi Sad), Ženski centar (Užice) i Peščanik (Kruševac).

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima. Specifičan cilj projekta je jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u oblasti zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja, kroz dugoročnu regionalnu saradnju i učenje iz iskustva EU.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Projekat će trajati do 20. novembra 2014. godine. U okviru njega Peščanik će realizovati sledeće aktivnosti:

1. Informisanje korisnica (žena sa iskustvom nasilja) o pravima, nadležnostima institucija, postupcima žalbe i pružanje pomoći u sastavljanju žalbi… Prikupljanje informacija od žena sa iskustvom nasilja o njihovim iskustvima u javnim službama i identifikovanje problema u primeni procedura i zakona sa kojima se susreću žene sa iskustvom nasilja, ili diskriminacije korisnica u odnosu na određena svojstva. Izbor ključnih problema i kreiranje predloga za rešenja za unapređenje loklanih usluga.

2. Praćenje primene politike o zaštiti žena sa iskustvom nasilja u lokalnoj sredini, uključujući i politiku socio-ekonomske podrške ženama.

3. Jedan radni sastanka i jedan okrugli sto sa donosiocima odluka i sa predstavnicima javnih službi za analizu i unapređenje lokalne situacije.

4. Organizovanje i realizovanje uličnih akcija koje će promovisati Primenu Konvencije SE i borbu protiv nasilja nad ženama.

Izveštaj za prvi izveštajni period od 1.12.3013. do 15.3.2014.

Scroll